​Lời chào Đại sứ

IMG_7693.JPG

Nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với trang tin điện tử của Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Quan hệ ngoại giao hai nước được thiết lập từ năm 1993, nhưng trên thực tế quan hệ hợp tác hữu nghị song phương đã được thiết lập từ lâu. Lãnh đạo và nhân dân hai nước luôn ủng hộ cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và phát triển kinh tế của mỗi nước.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong những năm gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất được nâng lên một tầm cao mới, cả về chính trị, ngoại giao và kinh tế-thương mại. Hai nước luôn tranh thủ mọi cơ hội để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Thương mại hai chiều đạt 6,3 tỷ USD năm 2015, 5,7 tỷ USD năm 2016 và dự kiến đạt 5.5 tỷ USD năm 2017. Nhiều nhà đầu tư UAE đã vào Việt Nam khảo sát và tiến hành đầu tư. Hợp tác lao động giữa hai nước ngày càng được mở rộng về số lượng cũng như lĩnh vực hoạt động.

Tôi rất vinh dự được Chủ tịch nước nước CHXHCN Việt Nam bổ nhiệm làm Đại sứ của Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất. Trên cương vị của mình, tôi nguyện làm hết sức mình để phục vụ lợi ích của hai nước và hai dân tộc.

Trang web này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về đất nước, con người, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, quan hệ song phương và các hoạt động của Đại sứ quán nhằm góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nếu cần bất cứ sự giúp đỡ hoặc thông tin nào, đề nghị các bạn liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán hoặc với tôi theo địa chỉ và số điện thoại trên trang này.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Đại sứ

Trịnh Vinh Quang


Tiểu sử Đại sứ

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​