​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Các tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất
Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Street (Street 23), Al Mushrif, Abu Dhabi, UAE 

​(Tọa độ: N 24043’19” – E 54040’24”)
Điện thoại: +97124496710 - Fax: +97124496730
Email: 
vnemb1@emirates.net.ae

           dsqvn.uae@gmail.com
Website​: www.vnembassy-abudhabi.mofa.gov.vn​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​