Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ả-rập Thống nhất
Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Str (Street 23) Al Mushrif area, Abu Dhabi, the UAE.
             (Tọa độ: N 24043’19” – E 54040’24”)
Điện thoại: +97124496710 - Fax: +97124496730
Email: dsqvn_uae@mofa.gov.vn

Website : www.vietnamembassy-uae.org/vi/

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​