THỜI GIAN LÀM VIỆC

Chủ Nhật- Thứ Năm: 08:00 đến 14:00 (Lãnh sự từ 10:00 đến 14:00)

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2017

Tháng 1

- Ngày Chủ Nhật: Ngày 01 tháng 01 năm 2017

- Ngày thứ Bảy: Ngày 28 tháng 01 năm 2017 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

- Ngày Chủ Nhật: Ngày 29 tháng 01 năm 2017 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

- Ngày thứ Hai: Ngày 30 tháng 01 năm 2017 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

Tháng 4

- Ngày thứ Năm: Ngày 6 tháng 04 năm 2017 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

- Ngày Chủ Nhật: Ngày 30 tháng 04 năm 2017 (Ngày Giải phóng miền Nam)

Tháng 5

- Ngày Thứ Hai: Ngày 01 tháng 05 năm 2017 (Ngày Quốc tế Lao động)

Tháng 9

- Ngày Thứ Bảy: Ngày 02 tháng 09 năm 2017 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

 

​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​