Nhân dịp lễ 30/4 và 01/5, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE nghỉ từ ngày 30/4 đến ngày 01/5 và sẽ làm việc bình thường trở lại vào ngày 02/5/2017. Các trường hợp khẩn cấp xin liên hệ số 0508261268

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​