​​​

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất

Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Str. (Street 23), Al Mushrif, Abu Dhabi, UAE.
P.O.Box: 113038 - Abu Dhabi, UAE

Email: vnemb1@emirates.net.ae; Lãnh sự: vietnamembassy_uae@yahoo.com hoặc dsqvn.uae@gmail.com
Website: vnembassy-abudhabi.mofa.gov.vn 
Điện thoại: + 971-24496710 (Lãnh sự)

+971-24496720 (Bảo hộ công dân)

​+971-43286092 (Thương mại)

+971-24480821; +971-566268383 (Lao động)

Fax: +971-24496730
Giờ làm việc: 08:00 đến 14:00 (Phòng Lãnh sự mở cửa từ 09:00 đến 14:00), từ thứ Hai đến thứ Sáu​

Danh sách cán bộ Đại sứ quán ​

Tên và chức danhThông tin liên hệ
Ông Nguyễn Mạnh Tuấn 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền  

Ông Trương Xuân Trung

Bí thư thứ Nhất (phụ trách Thương vụ)

ĐT: +971-43286092
Email: ae@moit.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Tuấn
Bí thư thứ Nhất

(phụ trách Cộng đồng-BHCD, Văn hóa-báo chí )

ĐT: +971-24496720

Ông Vũ Thái Hà

Bí thư thứ Nhất (phụ trách Chính trị, NG Kinh tế)

 
Ông Nguyễn Tuấn Linh
Bí thư thứ Nhất
ĐT: +971-24496720

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Tùy viên


​​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​