Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất

Địa chỉ: Villa 147, Salama Bint Butti Str. (Street 23), Al Mushrif, Abu Dhabi, UAE.
P.O.Box: 113038 - Abu Dhabi, UAE

Email: vnemb1@emirates.net.ae; Lãnh sự: vietnamembassy_uae@yahoo.com
Website: vnembassy-abudhabi.mofa.gov.vn 
Điện thoại: + 971-24498089 (Lãnh sự)

+971-24417899 (Lãnh sự)

+971-24496720 (Chính trị)

+971-24496710 (Lãnh sự)

+971-43597350 (Thương mại)

+971-24480821; +971-566268383 (Lao động)

Fax: +971-24496730
Giờ làm việc: 08:00 đến 14:00 (Phòng Lãnh sự mở cửa từ 10:00 đến 14:00), từ Chủ Nhật đến thứ Năm

Danh sách cán bộ Đại sứ quán​

Tên và chức danh

Ngày nhận công tác

Số điện thoại​
Ông Trịnh Vinh Quang 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền  
20/08/2017 ĐT: +971-24497121
Ông Đào Quốc Việt
Tham tán
25/5/2018ĐT: +971-24496720 

Ông Lê Phương

Bí thư thứ Nhất (phụ trách Thương vụ)​

25/09/2017ĐT: +971-43597350 
Fax: + 971-43597351

Ông Hà Nam Bình

Bí thư thứ Nhất

(Chính trị, Thư ký Đại sứ)

15/01/2019​
ĐT: +971-24498089
Ông Nguyễn Tuấn Linh
Bí thư thứ Hai
(Chính trị, Văn phòng)

29/07/2019ĐT: +971-24417899
Ông Phan Đình Đăng
Bí thư thứ Hai
21/12/2017ĐT: +971-24498089 
Ông Nguyễn Thành Đức
Bí thư thứ Ba (phụ trách Lao động)

04/07/2018

ĐT: +971-24480821

DĐ: +971-503284887

       +971-566268383​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​